Skola

Par noslēgto līgumu

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Uzvaras bulvārī 15 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 01000490261001, nomas līgumu.

21.12.2018. sporta skola “Arkādija” noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Uzvaras bulvārī 15 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 01000490261001,  nomas līgumu ar SIA …

Uzņemšanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 27. panta 9.p. un sporta skolas ,,Arkādija’’ Nolikumu, un atbilstoši sporta skolas īstenotajām sporta izglītības programmām, audzēkņus uzņem sporta veidu apmācības grupās.

1.2. Sporta skolas “Arkādija” mācību-treniņu nodarbībām uzņem visus bērnus, …

Skola

Sporta skola “Arkādija” ir Rīgas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas vieglatlētikā, distanču slēpošanā un interešu izglītības programmas vieglatlētikā, veicinot sporta attīstību …