Skola

Uzņemšanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 27. panta 9.p. un sporta skolas ,,Arkādija’’ Nolikumu, un atbilstoši sporta skolas īstenotajām sporta izglītības programmām, audzēkņus uzņem sporta veidu apmācības grupās.

1.2. Sporta skolas “Arkādija” mācību-treniņu nodarbībām uzņem visus bērnus, …

Skola

Sporta skola “Arkādija” ir Rīgas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas vieglatlētikā, distanču slēpošanā un interešu izglītības programmas vieglatlētikā, veicinot sporta attīstību …

Iekšējās kārtības noteikumi

Sporta skolas „Arkādija” iekšējās kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošinām Izglītojamo drošību izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.punkta 5.apakšpunktu.

8. Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas