Skola

Paziņojums par lēmumu

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sporta skolas “Arkādija” iepirkumā “Autotransporta pakalpojumu sniegšana sporta skolas “Arkādija” audzēkņu pārvadāšanai” (identifikācijas Nr. RD SPSA 2019/1) iepirkuma komisija 16.12.2019. pieņēma lēmumu piešķirt pretendentam: SIA “Konti Buss” līguma slēgšanas tiesības.…

Par noslēgto līgumu

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Uzvaras bulvārī 15 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 01000490261001, nomas līgumu.

21.12.2018. sporta skola “Arkādija” noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Uzvaras bulvārī 15 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 01000490261001,  nomas līgumu ar SIA …