Nolikums SS “Arkādija” atklātās sacensības VFS daudzcīņās 2019./2020. (LABOTS FEBRUĀRA DATUMS)

Sakarā ar LVS rīkotajām Maximas jaunatnes kauss sacensībām 12.-13.02.2020., VFS 5.posms pārceļas no 13.02. uz 20.02.2020.

SS “Arkādija” atklātās sacensības VFS daudzcīņās 2019./2020.

Mērķis un uzdevumi: popularizēt vieglatlētiku, sekmēt bērnu iesaisti sporta aktivitātēs
Norises vieta: Rīgas sporta manēža (Maskavas iela 160, pie t/c “Mols”).
Norises laiks: 2019. gada 17. oktobris, 20. novembris, 12. decembris, 2020. gada 15. janvāris, 20. februāris un 11. marts.
Sacensības organizē sporta skola “Arkādija” sadarbībā ar biedrību “KAS”. Papildus informācija pa tel.67474153 (Inga Vītola-Skulte), e-pasts: bjssarkadija@riga.lv. Rezultāti apskatāmi www.ssarkadija.lv.
Sacensību sākums: 2009., 2010., 2011.un jaun. – 15.00, 2007., 2008. – 16.00.
Nosacījumi: sacensības ir individuālas.
Piedalās 2007.g., 2008.g., 2009.g. 2010.g. un 2011.g. un jaun. dzimušie zēni un meitenes.
Sacensību programma:
1. posms- 50m+ tāllēkšana no vietas+ 160m (viens aplis);
2. posms- 30m gaitā + pildbumbas mešana no apakšas uz priekšu + 200m (2009.-2011.), 300m (2007.-2008.dz.g.);
3.posms- 50 m/b (2007.-2008.-12.00m- 7.50m, 2009.-2011.-12.00m-7.00m) + bērnu šķēpa mešana + tāllēkšana (2007., 2008.), 4x10m atspoles skrējiens, pārnesājot pildbumbas (2009., 2010., 2011.);
4. posms- 1. posma atkārtojums)
5. posms- 2. posma atkārtojums;
6. posms- 3. posma atkārtojums (50m + bērnu šķēpa mešana + tāllēkšana (2009., 2010., 2011.), 4x10m atspoles skrējiens, pārnēsājot pildbumbas (2007., 2008.).

Dalības maksa:
Dalībnieki pie starta tiek pielaisti par maksu. Dalības maksa sporta skolas “Arkādija” audzēkņiem par visiem posmiem ir 12 eiro, viesiem 18 eiro. Ja maksā par katru posmu atsevišķi, tad “Arkādijas” sportistiem viens posms 2,50 eiro, viesiem 3,50 eiro. Dalības maksa jāiemaksā biedrības kontā pirms sacensībām (ar norādi: Dalībnieka vārds, uzvārds, sporta skola, DALĪBAS MAKSA par VFS sacensībām).
Sacensību dienā maksājot uz vietas dalības maksa “Arkādijas” sportistiem 3 eiro, viesiem 5 eiro.

Rekvizīti:
Biedrība “KAS”
Reģ.Nr.: 40008250586
Jur.adrese: Lauku iela 16, Sēbruciems, Babītes pag., Babītes nov.
Norēķinu rekvizīti: SEB Banka
Konts: LV14UNLA0055001182956

Apbalvošana:
Katra posma pirmo trīs vietu ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar diplomiem. Kopvērtējuma uzvarētāji tiek noteikti pēc izcīnītajām vietām trīs posmos (1.v.-1 p., 2.v.- 2 p., 3v.-3 punkti u.t.t.). Vienādu punktu gadījumā kopvērtējumā vietas netiek dalītas.
Kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēji saņem diplomu, medaļu un balvu.