Par noslēgto līgumu

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Uzvaras bulvārī 15 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 01000490261001, nomas līgumu.

21.12.2018. sporta skola “Arkādija” noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Uzvaras bulvārī 15 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 01000490261001,  nomas līgumu ar SIA “Kafijas pasaule”, reģistrācijas Nr. 40103476661, nomas maksa  – EUR 137.00 mēnesī, ar termiņu līdz 20.12.2023.