Skola

Sporta skola “Arkādija” ir Rīgas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas vieglatlētikā, distanču slēpošanā un interešu izglītības programmas vieglatlētikā, veicinot sporta attīstību Rīgā.

Sporta skolas juridiskā adrese: Cieceres ielā 9, Rīga, LV -1002. Sporta skolas “Arkādija” darbības tiesiskais pamats ir sporta skolas Nolikums. Sporta skola ir dibināta 1956. gadā un ir vairākas reizes reorganizēta. Pēdējā reorganizācija ir notikusi 2010. gada 1. janvārī. Sporta skola “Arkādija” reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā 2002. gada 3. jūlijā.

Sporta skola “Arkādija” ir akreditēta slēpošanas programmā 2017.gadā līdz 2023.gadam un vieglatlētikas programmā no 2014.gada 26.jūnija līdz 2020.gada 25.jūnijam.

Sporta skola īsteno sekojošas licencētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:

– vieglatlētikas programmu, kods 20V81300, licence Nr.P- 4637 izdota 2011.gada 28.aprīlī.
– vieglatlētikas programmu, kods 30V81300, licence Nr P – 4583 izdota 2011. gada 21. aprīlī.
– distanču slēpošanas programmu, kods 20V81301, licence Nr.P -16050 izdota 2017. gada 03. oktobrī.
– distanču slēpošanas programmu, kods 30V81301, licence Nr. P -16051 izdota 2017. gada 03. oktobrī.

Sporta skolā strādā direktors, direktora vietniece mācību darbā, divi metodiķi, viens vecākais treneris, 30 treneri un 14 tehniskie darbinieki.

Patreiz sporta skolā trenējas 670 audzēkņi 59 mācību – treniņu grupās vieglatlētikā un distanču slēpošanā. Sporta skolai ir sava slēpošanas bāze ar visu nepieciešamo inventāru. Slēpošanas bāzē ir nomas punkts, kur ikviens Rīgas un tās apkārtnes iedzīvotājs var iznomāt slēpošanas inventāru un aktīvi atpūsties labiekārtotā slēpošana trasē.

Distanču slēpošanas nodaļa sporta skolā ir jauna – atvērta 2008. gada 1. septembrī kā interešu izglītības programma.

Rīgā distanču slēpošana ir guvusi lielu atsaucību. Pašlaik slēpošanas nodaļā trenējas 144 audzēkņi. 2010. gadā ir licencēta profesionālās ievirzes izglītības programma distanču slēpošanā. Sporta skolā kopš 2010. gada septembra ir izveidota Rīgas izlase distanču slēpošanā.

Sporta skolas vieglatlētikas nodaļai ir ļoti senas tradīcijas, tā darbojas kopš skolas dibināšanas 1956. gadā. Vieglatlētikas nodaļas audzēkņiem ir izcili sasniegumi. Astoņi sporta skolas audzēkņi ir Olimpisko spēļu dalībnieki Barselonā, Atlantā, Sidnejā, Pekinā, Londonā: A.Klapote, S.Olijars, J.Čelnova – Prokopčuka, I.Latve, D.Miļkēvičs, J.Leitis, Z.Sirmais, M.Ārents.

Mūsu audzēkņi sekmīgi startē gan valsts mēroga, gan Eiropas gan Pasaules čempionātos. Z.Sirmais ir uzstādījis jaunu pasaules junioru rekordu šķēpmešanā un tika nominēts “Eiropas uzlecošās zvaigznes” balvai.