Sporta skolas “Arkādija” jauno audzēkņu uzņemšana vieglatlētikā

2021. - 2022. mācību gadam

14. septembrī plkst.16.00 Daugavas stadionā (Augšielā 1),
15. septembrī plkst.16.00 Arkādijas stadionā (O.Vācieša ielā 2);

Uzņemšanas sacensībās piedalās skolas vecuma bērni no 7-16 gadiem:

  • 30m skrējiens (7-10 gadi),
  • 60m skrējiens (11-16 gadi),
  • 200m skrējiens (7-10 gadi),
  • 300m skrējiens (11-16 gadi),
  • Tāllēkšana no vietas,
  • Bumbiņas mešana.

NOSACĪJUMI:
Jāierodas sporta tērpā un sporta apavos, līdzi ņemot ģimenes ārsta izziņu ar ierakstu, ka “atļauts nodarboties ar vieglatlētiku”.

Informējam, ka, ierodoties uz uzņemšanas sacensībām, audzēkņiem jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests vai derīgs COVID-19 sertifikāts. 

Sacensību organizātoriem, dalībniekiem, treneriem un citām personām, kas atrodas sacensību norises vietā ir jāievēro valstī spēkā esošie MK 360. noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Par iespējamajām izmaiņām sekot mājaslapā www.ssarkadija.lv.
Neskaidrību gadījumā rakstīt uz epastu  bjssarkadija@riga.lv