Sporta skolas “Arkādija” jauno audzēkņu uzņemšana vieglatlētikā:

2022. - 2023. mācību gadam

8. septembrī plkst.16.00 Arkādijas stadionā (O.Vācieša ielā 2),
13. septembrī plkst.16.00 Daugavas stadionā (Augšielā 1),

Uzņemšanas sacensībās piedalās skolas vecuma bērni no 7-16 gadiem:

  • 30m skrējiens (7-10 gadi),
  • 60m skrējiens (11-16 gadi),
  • 200m skrējiens (7-10 gadi),
  • 300m skrējiens (11-16 gadi),
  • Tāllēkšana no vietas,
  • Bumbiņas mešana.

NOSACĪJUMI:
Jāierodas sporta tērpā un sporta apavos, līdzi ņemot ģimenes ārsta izziņu ar ierakstu, ka “atļauts nodarboties ar vieglatlētiku”.

Sacensību organizātoriem, dalībniekiem, treneriem un citām personām, kas atrodas sacensību norises vietā ir jāievēro valstī spēkā esošie MK 360. noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Par iespējamajām izmaiņām sekot mājaslapā www.ssarkadija.lv.
Neskaidrību gadījumā rakstīt uz epastu  bjssarkadija@riga.lv